جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

ایجاد حساب

تقویم آموزشی نیم سال دوم تحصیلی 99-98

 

 •  ثبت نام اصلی(انتخاب واحد):      شنبه  ۹۸/۱۱/۰۵ الی جمعه  ۹۸/۱۱/۱۱
 • شروع كلاس ها:        شنبه ۹۸/۱۱/۱۲
 • ثبت نام با تاخير:        شنبه ۹۸/۱۱/۱۲
 • حذف و اضافه ( ترميم):      شنبه ۹۸/۱۱/۱۹  الی   دوشنبه  ۹۸/۱۱/۲۱
 • حذف تكدرس( حذف اضطراری):        چهارشنبه ۹۹/۰۱/۲۷   الی چهارشنبه ۹۹/۰۲/۲۴
 • ارزشيابی اساتيد و ثبت نام مقدماتی:        پنجشنبه ۹۹/۰۲/۲۵  الی جمعه ۹۹/۰۳/۰۲
 • پايان كلاس ها:       سه شنبه ۹۹/۰۳/۱۳
 • امتحانات:      شنبه ۹۹/۰۳/۱۷  الی شنبه  ۹۹/۰۳/۳۱
 • بازه ی دروس معرفی به استاد تیر۹۹ :       چهارشنبه ۹۹/۰۴/۱۱ الی چهارشنبه ۹۹/۰۴/۲۵
 • بازه ی دروس معرفی به استاد شهریور ماه ۹۹ :     دوشنبه  ۹۹/۰۶/۱۰    الی چهارشنبه  ۹۹/۰۶/۲۶
 • اخبار معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
 • اخبار معاونت دانشجویی
 • اخبار معاونت فرهنگی
 • اخبار معانت پژوهشی و فناوری
3 رتبه برتر