معرفی معاون آموزش

سمت: معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه دامغان

نام و نام خانوادگی : رشید ولی

مدرک تحصیلی : دکتری

تلفن: ۳۵۲۲۰۰۸۷-۰۲۳ داخلی :۵۱۶

فکس: ۳۵۲۲۰۰۸۷-۰۲۳