معرفی معاون پژوهش و فناوری

سمت: معاون پژوهش و فناوری دانشگاه دامغان

نام و نام خانوادگی : هوشنگ خیری

مدرک تحصیلی : دکتری

تلفن: ۳۵۲۲۰۱۱۲-۰۲۳ داخلی :۵۳۸

فکس: ۳۵۲۲۰۱۱۲-۰۲۳