1
1
 آخرین اخبار


اطلاعیه ثبت نام ورودی جدید کارشناسی
اطلاعیه ثبت نام ورودی جدید کارشناسی
پذیرفته شدگان محترم مقطع کارشناسی ورودی مهر و بهمن ۱۳۹۵ دانشگان دامغان لطفاً جهت کسب اطلاعات در خصوص زمانبندی و نحوه ثبت نام، مدارک لازم، امور خوابگاه ها وتغذیه و...
سامانه ها