1
1
 آخرین اخبار


پیام تبریک معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه دامغان به مناسبت عید نوروز ۱۳۹۶ و موفقیت های افتخارآفرین دانشجویان در سال ۱۳۹۵.
پیام تبریک معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه دامغان به مناسبت عید نوروز ۱۳۹۶ و موفقیت های افتخارآفرین دانشجویان در سال ۱۳۹۵.
پیام تبریک معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه دامغان به مناسبت عید نوروز ۱۳۹۶ و موفقیت های افتخارآفرین دانشجویان در سال ۱۳۹۵. بنام خدای بهار آفرین یا مقلب القلوب و الابصار....
اطلاعیه ها


به نظر شما انتشارات دانشگاه در کدام زمینه عملکرد بهتری داشته است؟

"مشاهده نتایج"

Loading ... Loading ...
سامانه های دانشگاه