1
1
 آخرین اخبار


سامانه مدیریت ارتباطات مستمر / ارتباط با حوزه وزارتی


استادان، کارکنان و دانشجویان محترم از این پس می توانند از طریق سامانه مدیریت ارتباطات مستمر ( ارتباط با حوزه وزارتی) گزارش ها، مشکلات و پیشنهادهای خود را با مشاور محترم وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی درمیان بگذارند. کلیه مندرجات، پیام های ارسالی و هویت افراد در این سامانه حریم خصوصی افراد تلقی شده و کاملاً محرمانه خواهد بود.
برای ورود به سامانه بر روی تصویر کلیک نمایید.
سامانه های دانشگاه