×

دانشکده علوم زمین

دانشکده علوم زمين به عنوان اولین گروه آموزشی دانشگاه، در سال 1371 با پذیرش 35 دانشجو و تحت نام "گروه زمين‌شناسی" فعالیت خود را با گرایش "زمین شناسی محض" آغاز نموده است. در سال 1387 گرایش "زمین شناسی کاربردی" به رشته های دانشکده علوم زمین افزوده شد و در سال 1391 با اتمام پذیرش دانشجویان زمین شناسی کاربردی، اولین دوره دانشجویان ژئومورفولوژی در این دانشکده پذیرفته و مشغول به تحصیل شدند.در حال حاضر این دانشکده در رشته های زمين‌شناسی محض و ژئومورفولوژی (جغرافیا) در مقطع کارشناسي و گرایش‌­های زمین‌ساخت (سال تأسیس 1383)، چينه‌شناسی و فسيل‌شناسی (سال تأسیس 1386)، پترولوژی، زمین‌­شناسی مهندسی و زمين‌شناسی اقتصادی (سال تأسیس 1386) در مقطع کارشناسي‌ارشد دانشجو می‌پذيرد. این دانشکده دارای 10 آزمایشگاه و کارگاه تخصصی به نام‌های میکروسکوپی، رسوب‌شناسی فیزیکی، فتوژئولوژی و نقشه برداری، دیرینه‌شناسی، مدل‌سازی زمین‌ساختی، آنالیز دستگاهی مجهز به دستگاه‌های XRD, XRF (مشترک با دانشکده فیزیک)، آنالیز دستگاهی ICP-OES(مشترک با دانشکده شیمی)، سیالات درگیر و کارگاه مقطع‌گیری و گوهرتراشی می‌باشد.

معرفی گرایش ها:

چینه‌شناسی، شاخه‌ای از دانش زمین‌شناسی است که درباره چگونگی پیدایش، ترتیب توالی، ساختمان، سنگواره‌ها و سنگ‌شناسی، قدمت سنگ ها و چینه‌های پوسته زمین بررسی می‌کند.

زمین‌شناسی اقتصادی شاخه‌ای از علم زمین‌شناسی است که پیرامون شرایط تشکیل مواد معدنی، مورفولوژی و ریخت‌شناسی آنها، بافت و ساخت آنها، عوامل کنترل‌کننده پراکندگی مواد معدنی، توجیه فنی و اقتصادی آنها و بالاخره تقسیم‌بندی ژنتیکی مواد معدنی بحث می‌کند.

زمین‌ساخت یا تکتونیک یکی از شاخه‌های زمین‌شناسی است که به مطالعهٔ تغییرشکل پوستهٔ زمین بر اثر تنش‌ها و کرنش‌های وارده در طول دوران‌های مختلف زمین‌شناسی می‌پردازد.

پترولوژی یکی از شاخه‌های علم زمین‌شناسی است که به مطالعۀ منشأ، ترکیب، پراکندگی و ساختار سنگ‌ها می‌پردازد.

زمین‌شناسی مهندسی کاربرد مفاهیم و داده‌های زمین‌شناسی در کارهای مهندسی به ویژه در مهندسی عمران، مهندسی معدن، مهندسی نفت مهندسی ژئوماتیک (مهندسی نقشه‌برداری) می‌باشد.

وب سایت دانشکده زمین‌شناسی

کارگاه مقطع گیری

آزمایشگاه های دانشکده


تلفن و نمابر دانشکده: 35220091-023

کدپستی: 41167-36716

پست الکترونیک: earthsciences@du.ac.ir

آدرس: دامغان، میدان سعدی، دانشگاه دامغان، ساختمان امیرکبیر

TOP