×

دانشکده زیست شناسی

دانشکده زیست شناسی به عنوان یکی از دانشکده‌های قدیمی دانشگاه دامغان بطور رسمی فعالیت‌های آموزشی-پژوهشی خود را در بهمن ماه سال 1385 در 3 شاخه علوم گیاهی، زیست عمومی و سلولی مولکولی آغاز نمود. در حال حاضر در مقطع کارشناسی در 3 گرایش زیست شناسی جانوری، زیست شناسی سلولی و مولکولی و زیست شناسی علوم گیاهی دانشجو می‌پذیرد. در حوزه تحصیلات تکمیلی دانشکده دارای 5 دوره کارشناسی ارشد در رشته‌های فیزیولوژی گیاهی، سیستماتیک اکولوژی، زیست تکوین، فیزیولوژی جانوری و بیوشیمی می‌باشد. گسترش تحصیلات تکمیلی دانشکده در دوره دکتری با پذیرش دانشجو در گرایش فیزیولوژی جانوری در سال 1393 آغاز گردید.

دانشکده زیست شناسی دانشگاه دامغان، با دارا بودن 10 آزمایشگاه به نام‌های فیزیولوژی گیاهی، تشریح و مورفولوژی گیاهی، فیزیولوژی جانوری، فیزیولوژی رفتار، بیوشیمی، میکروبیولوژی، کشت بافت جانوری، الکتروفیزیولوژی، کشت بافت گیاهی و مرکز گیاه‌شناسی(هرباریوم)، است.

 

بیوشیمی

فیزیولوژی جانوری

زیست تکوین

فیزیولوژی گیاهی

معرفی گرایش ها

زیست‌شیمی یا بیوشیمی یا شیمی‌حیات مطالعهٔ فرایندهای شیمیایی در سازواره های زیستی است.

فیزیولوژی جانوری: جانوران نقش انکارناپذیر در ابعاد گوناگون زندگی بشر دارند، بنابراین منطقی است که مطالعه وسیع و دقیق جانوران از جنبه‌های مختلف سلولی، ملکولی، و طبقه بندی و نیز مطالعه نقش آن‌ها در محیط زیست و زندگی بشر اهمیت به‌سزایی دارد.

فیزیولوژی گیاهی: فیزیولوژی دانشی است که وظیفه‌اش بررسی عملکرد (Function) موجودات زنده است. ماهیت بررسی در این علم ، وظیفه و کارکرد اندامهاست. فیزیولوژی گیاهی ، مطالعه اعمال حیاتی گیاه ، فرایندهای رشد و نمو ، متابولیزم و تولید مثل گیاهان است.

زیست تکوین: در این گرایش نوین، تمامی عواملی که بر تعیین سرنوشت سلول‌ها، بافت‌ها و حتی اندام‌ها تأثیرگذارند، در تمامی موجودات زنده مانند گیاهان، قارچ‌ها، حشرات، دوزیستان و حتی کرم‌ها بررسی می‌شوند.ثابت شده‌است که انواع کنش‌هایی که بین سلول‌های مختلف وجود دارد، تماس‌های بین آن‌ها، مولکول‌هایی که هر کدام ترشح می‌کنند و حتی فاصله‌ای که از یکدیگر دارند، در سرنوشتشان مؤثر خواهد بود.

سیستماتیک(اکولوژی) گیاهی: به معنی رده بندی گیاهی است و به سه مقوله تاکسونومی، بیوسیستماتیک و فیلوژنی مولکولی (تبارشناختی) طبقه بندی می شود.

وب سایت دانشکده


تلفن و نمابر: 35220223-023
ایمیل دانشکده: biology@du.ac.ir

آدرس: دامغان، میدان سعدی، دانشگاه دامغان، ساختمان ابن سینا

TOP