×

معرفی معاون فرهنگی و اجتماعی

سمت: معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه دامغان

نام و نام خانوادگی : محمد ابری

مدرک تحصیلی : دکتری

تلفن: ۳۵۲۲۰۲۲۸-۰۲۳ داخلی :۲۶۸

فکس: ۳۵۲۲۰۲۲۸-۰۲۳

بالا