×

معرفی معاون دانشجویی

سمت: معاون دانشجویی دانشگاه دامغان

نام و نام خانوادگی : محمد رمضانپور

مدرک تحصیلی : دکتری

تلفن: ۳۵۲۲۰۲۲۱-۰۲۳ داخلی :۲۷۱

فکس: ۳۵۲۲۰۲۲۱-۰۲۳

بالا