×

معرفی معاون اداری و مالی

سمت: معاون اداری و مالی دانشگاه دامغان

نام و نام خانوادگی : سید سعیدالرضا اسلامی

مدرک تحصیلی : دکتری

تلفن: ۳۵۲۲۰۰۹۶-۰۲۳    داخلی :۵۲۴

فکس: ۳۵۲۲۰۰۹۶-۰۲۳

بالا