×

معرفی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی


دکتر ایران گودرزیسمت: سرپرست معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

نام و نام خانوادگی : ایران گودرزی

مدرک تحصیلی : دکتری

داخلی: 516        مستقیم و نمابر: 35220087-023        ایمیل: vice_edu@du.ac.ir

 

 

بالا