×

درباره دانشگاه دامغان

دانشگاه دامغان، نماد دانش دوستی دامغان، حاصل خواست و اراده مردمان دوستدار علم و فرهنگ خطه کهن دامغان است. آنان سعی بلیغ خود را به راهبری شادروان دکتر محمدمسعود منصوری در تأسیس دانشگاهی جامع و مردمی به نام رسول اکرم (صل الله علیه و آله) در دامغان گذاشتند و حاصل پشتیبانی آن فرهنگ دوستان و تلاشهای بعدی دانشگاهیان دانشگاه دامغان، در شرایط کنونی دانشگاه دارای 8 دانشکده و گروه آموزشی، دو پژوهشکده، 165 عضو هیأت علمی و بالغ بر 4500 دانشجو در مقاطع مختلف کارشناسی و تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) است که تحصیلات خود را در 60 رشته و گرایش ادامه میدهند. همگی دامغانیان و دانشگاهیانش برآنند تا همچون گذشته با پیوند فرهنگ، علم و اراده، این دانشگاه را به یکی از قطبهای علمی و منحصر به فرد کشور که زیبنده نام صد دروازه کهن است، مبدل سازند.

دانشگاه دامغان در یک نگاه

تاسیس: ۱۳۶۷

وسعت: ۱۳۲ هزار متر مربع

تعداد دانشجویان: 4496 دانشجو

رشته های تحصیلی:

  • کارشناسی ۲6 رشته
  • کارشناسی ارشد 30 رشته
  • دکتری ۱6 رشته

تعداد اعضای هیات علمی: ۱59 نفر

تعداد اعضای غیر هیأت علمی:160 نفر

دانشگاه دامغان
کتابخانه مرکزی دانشگاه دامغان
بالا