×

تماس با ما:

 

تلفن مستقیم: 6-35220081-023

نمابر: 35220120-023

کدپستی: 41167-36716

پست الکترونیک: pr@du.ac.ir


راهنمای تلفن حوزه ریاست

راهنمای تلفن معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

راهنمای تلفن معاونت دانشجویی

راهنمای تلفن معاونت فرهنگی

TOP