جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

ایجاد حساب

حوزه ریاست دانشگاه دامغان

 

ریاست دانشگاه

ریاست دانشگاه دامغان دارای زیرمجموعه های اصلی مدیریت حوزه ریاست و همکاریهای علمی و بین الملل، اداره روابط عمومی، اداره حراست، مدیریت طرح و برنامه، گروه نظارت و ارزیابی، گروه امور شاهد و ایثارگر می باشد.

لینک های مرتبط:

مدیریت حراست

حراست بعنوان مشاوری امین و چشم بینا و مورد اعتماد مدیر دستگاه می تواند با شناسایی تهدیدات و آسیب ها و نقاط ضعف و قوت و ارائه اطلاعات به موقع نقش موثر در کاهش آسیب پذیری داشته باشد پیشگیری از وقوع تخلف یا بی نظمی ، اطلاع رسانی از وقایع و ارائه تحلیلهای صحیح اطلاعاتی ، همکار و کمک به مدیران در مواقع بحرانی ، نظارت و بازرسی خاص با نظر رئیس و آگاهی سازی حراستی کارکنان  و تهیه طرحها ، دستور العملها و آئین نامه های حراستی در زمینه حفاظت از اماکن و تاسیسات ، اسناد و اطلاعات و حفاظت IT و نامحسوس نیز از جمله اقداماتی است که می بایست در اولویت کاری حراست قرار گیرد.

لینک های مرتبط

اداره روابط عمومی

روابط عمومی فعالیتی است ممتد، مداوم و طرح‌ریزی شده که از طریق آن، افراد و سازمان­ها می‌کوشند تا تفاهم و پشتیبانی کسانی را که با آنها سروکار دارند به دست آورند و در حقیقت بخشی از مدیریت است و در اغلب موارد نقش مغز متفکر، قلب تپنده، دست اجراء، پای پیشرفت، گوش شنوا، چشم بینا و زبان گویای سازمان مدیریت آن را ایفا می‌کند که زیرنظر بالاترین مقام دستگاه و سازمان انجام وظیفه می نماید.

لینک های مرتبط

مدیریت حوزه ریاست و همکاریهای علمی و بین المللی

حوزه ریاست و همکاریهای علمی و بین المللی دانشگاه دامغان از سال ۱۳۸۸ فعالیت خود را به صورت مستقل زیر نظر ریاست محترم دانشگاه و در چارچوب آرمانهای مقدس نظام جمهوری اسلامی و پیشرفت کشور در زمینه های علمی، پژوهشی و فرهنگی آغاز نمود.

مدیریت طرح و برنامه

مدیریت طرح و برنامه دانشگاه دامغان به منظور تبیین چشم انداز و برنامه های راهبردی دانشگاه و نیز برآورد و تخصیص بودجه هزینه‌ای (جاری) و سرمایه‌ای (عمرانی) دانشگاه با رویکرد عملیاتی و نظارت بر عملکرد آن بر اساس برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت دانشگاه همچنین اعمال مدیریت بر پروژه‌های عمرانی از طریق برنامه‌ریزی، نظارت و سازماندهی به منظور توسعه و گسترش فضاهای آموزشی ، کمک آموزشی، رفاهی و سایر فضاهای مورد نیاز دانشگاه تشکیل و در دو حوزه کاری زیر در حال انجام وظایف می باشد.

لینک های مرتبط

گروه نظارت و ارزیابی

دفتر نظارت و ارزیابی زیر نظر مستقیم ریاست دانشگاه فعالیت می نماید. این دفتر جهت تحقق اهداف شورای نظارت و ارزیابی دانشگاه و وزارت علوم تحقیقات و فناوری تشکیل شده است. هدف از تشکیل گروه نظارت و ارزیابی ارتقای کیفیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و اجرایی دانشگاه در جهت تحقق اهداف وزارت علوم تحقیقات و فناوری است.

لینک های مرتبط

گروه امور دانشجویان شاهد و ایثارگر

براساس آیین نامه اجرایی ادارات کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی مصوب جلسه ۲۴۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی کشور و مصوبات بعدی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور ارائه خدمات شایسته در زمینه های آموزشی، مشاوره فرهنگی و فوق برنامه برای ارتقاء سطح علمی دانشجویان عزیز شاهد و ایثارگر با بهره مندی از امکانات و اعتبارات مربوط؛ واحدی تحت عنوان اداره کل امور دانشجویان شاهد وایثارگر دانشگاه ها که فعالیت های آن نیز تحت نظر ریاست محترم دانشگاه که رییس ستاد امور دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه هم خواهند بود تشکیل گردیده که دبیر این ستاد نیز مدیر امور دانشجویان شاهد وایثارگر دانشگاه می باشد.

لینک های مرتبط

هیأت اجرایی جذب اعضای هیأت علمی

 با توجه به جایگاه رفیع علم و دانش در فرهنگ اسلامی و ضرورت حفظ شأن و قداست والای محیط های آموزش عالی کشور و نظر به نقش محوری و سازنده اعضای هیأت علمی و لزوم بهره‌وری از استادان فرهیخته، کارآمد و مؤمن به آرمانهای انقلاب اسلامی و برای ایجاد وحدت رویه در بررسی صلاحیت‌های داوطلبان عضویت در هیأت علمی، هیأت اجرایی جذب هیأت علمی دانشگاه دامغان از تاریخ ابلاغ بخشنامه های شماره ۶۰۸ و ۶۲۳ مورخ 86/4/19 و 87/2/10 شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل و تاکنون به فعالیت خود ادامه می دهد.

لینک های مرتبط:

 

3 رتبه برتر