جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

تماس با ما دانشگاه دامغان

تماس با ما دانشگاه دامغان

تلفن های مستقیم تلفنخانه: ۶-۳۵۲۲۰۰۸۱-۰۲۳

آموزش و تحصیلات تکمیلی: ۳۵۲۲۰۰۸۷-۰۲۳

دانشجویی: ۳۵۲۲۰۲۲۱-۰۲۳

تماس با ما 


نام و نام خانوادگی

ایمیل

موضوع

دریافت کننده

متن پیام

نشانی: دامغان، میدان دانشگاه، دانشگاه دامغان

پست الکترونیکی: pr@du.ac.ir

مرکز تلفن دانشگاه: ۶-۳۵۲۲۰۰۸۱ ۰۲۳

نمابر: ۳۵۲۲۰۱۲۰

کد پستی: ۴۱۱۶۷ - ۳۶۷۱۶

تلفکس روابط عمومی: ۳۵۲۲۰۲۴۹ ۰۲۳

3 رتبه برتر