جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

ایجاد حساب

اهداف و ساختار هیأت اجرایی جذب

تشکیل هیأت اجرایی جذببا توجه به جايگاه رفيع علم و دانش در فرهنگ اسلامي و ضرورت حفظ شأن و قداست والاي محيطهاي آموزش عالي كشور و نظر به نقش محوري و سازنده اعضاي هيأت علمي و لزوم بهره‌وري از استادان فرهيخته، كارآمد و مؤمن به آرمانهاي انقلاب اسلامي و براي ايجاد وحدت رويه در بررسي صلاحيت‌هاي داوطلبان عضويت در هيأت علمي،هیأت اجرایی جذب هیأت علمی دانشگاه دامغان از تاریخابلاغ بخشنامه های شماره 608 و 623 مورخ 86/4/19  و 87/2/10 شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل و تاکنون به فعالیت خود ادامه می دهد.

 

وظايف هيأت اجرايي جذب (بر اساس ماده پنج آئین نامه هیأت عالی جذب )

1- شناسايي و تعيين نيازهاي جذب اعضاي هيأت علمي در گروههاي آموزشي و پژوهشي

2- انجام فراخوان عمومي براي جذب اعضاي هيأت علمي مؤسسه

تبصره: بورسيه‌هاي فعلي مستثني مي‌باشند.

3- تصميم‌گيري در خصوص نحوه و چگونگي استخدام اعضاي هيأت علمي اعم از پيماني، رسمي آزمايشي، رسمي قطعي، هيأت علمي طرح سربازي، مأموريت و انتقال اعضاي هيأت علمي در چارچوب آيين‌نامه‌ها و مقررات مربوطه

4- اعلام نظر درخصوص جذب اعضاي هيأت علمي متقاضي استخدام در مؤسسه و متقاضيان راتبه تحصيلي از لحاظ توانايي‌هاي علمي و صلاحيت عمومي

5- نظارت بر حسن اجراي قوانين و مقررات مربوط به استخدام اعضاي هيأت علمي

6- ارائه گزارشات مستمر ساليانه حسب مورد به هيأت مركزي جذب اعضاي هيأت علمي وزارت متبوع

 

تركيب اعضاي هيأت اجرايي جذب (بر اساس ماده شش آئین نامه هیأت عالی جذب )

  1. رئيس مؤسسه (رئيس هيأت)
  2. رئيس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در مؤسسه
  3. سه تا پنج عضو هيأت علمي از همان مؤسسه به انتخاب هیأت عالی جذب

تبصره 1- رئیس مؤسسه یا هیأت مرکزی جذب می توانند افراد بند 3 را به هیأت عالی پیشنهاد نمایند.

(زمان عضویت اعضاء هیأت علمی عضو هیأت اجرایی برای دوره اول 2 سال و برای دوره های بعد 4 سال باشد بعلاوه زمان اجرای این مصوبه از شهریور سال آینده محاسبه می شود.)

تبصره 2- دبير هيأت كه از ميان اعضاي هيأت علمي موضوع بند 3 به انتخاب و حكم رئيس مؤسسه منصوب مي‌شود.

تبصره 3- صدور احكام بند 3 بعد از ابلاغ حداكثر تا يك ماه توسط دبير هيأت مركزي جذب صادر مي‌گردد.

تبصره 4- رئيس دانشكده و مدير گروه آموزشي مربوطه، حسب نياز جهت ارائه نظرات تخصصي در مورد پرونده متقاضيان (هيأت علمي، راتبه تحصيلي و طرح سربازي ) ، به جلسات هيأت اجرايي جذب دعوت مي‌شوند

 

شرح وظایف دبیرخانه هیأت اجرایی جذب (بر اساس مصوبه 1392/05/07 هیأت رئیسه دانشگاه)

 

1. اجرای سیاست‌ها و خط مشی دانشگاه در زمینه‌های مربوط به جذب اعضای هیأت علمی

2. اجرای مصوبات و دستورالعمل‌های هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی

3. همکاری با ادارات صلاحیت عمومی و علمی دانشگاه

4. نظارت بر حسن اجرای مقررات و ضوابط و آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به جذب اعضاء هیات علمی

5. تهیه و تنظیم بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اداری لازم، جهت ارائه به مقامات ذیربط بر اساس ضوابط و مصوبات دانشگاه و ابلاغ آن به کلیه دانشکده‌ها

 

3 رتبه برتر