کشف گونه گیاهی جدید از منطقه شکار ممنوع سربند در شمال دامغان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه دامغان، پژوهشگران بخش سیستماتیک- اکولوژی گیاهی این دانشگاه توانستند گونه ای جدید از خانواده گل سرخ به دنیا معرفی نمایند. این گونه گیاهی که از شیب های صخره ای منطقه شکار ممنوع سربند دیباج در شمال دامغان جمع آوری شده است، به افتخار شهر دامغان Drymocallis damghanensis Naderi and Faghir (چوب زیبای دامغانی) معرفی گردید و در مجله گیاه شناسی فنلاند به چاب رسید. Drymocallis damghanensis گیاهی است چند ساله، به ارتفاع ۲ تا ۴ سانتیمتر که با داشتن برچه های کرک دار و برگ هایی با لوب های کند و گرد به وضوح از گونه های نزدیک خود قابل تفکیک است. نمونه اصلی (یا تیپ) این گونه هم اکنون در هرباریوم دانشگاه دامغان نگهداری می شود.
دکتر رضا نادری علمداردهی همچنین خاطر نشان کرد که کوه های بین دیباج تا مجن از تنوع و پوشش گیاهی قابل توجهی برخوردار بوده و هنوز مطالعه جامعی بر روی این مناطق انجام نشده است.
عضو هیئت علمی دانشکده زیست شناسی دانشگاه دامغان با اشاره به اهمیت تنوع گیاهی و زیستی این منطقه افزود:در مطالعه پیشین در حدود ۳۰۰ گونه گیاهی و ۴۴ گونه با خواص دارویی از منطقه سربند شناسایی شد و شواهد نشان دهنده حضور یک گونه جدید دیگر از این منطقه است که این یافته در دست بررسی می باشد.
گفتنی است این پژوهش با کمک صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به انجام رسیده است.