کسب رتبه ۱۱ رابط و رتبه ۸ کارشناس منتخب آزمایشگاه مرکزی دانشگاه دامغان در رتبه بندی سال ۱۳۹۵ شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

کسب رتبه 11 رابط و رتبه 8 کارشناس منتخب آزمايشگاه

کسب رتبه ۱۱ رابط و رتبه ۸ کارشناس منتخب آزمایشگاه مرکزی دانشگاه دامغان در رتبه بندی سال ۱۳۹۵ شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

کسب رتبه ۸ کارشناس منتخب آزمایشگاه مرکزی دانشگاه دامغان در رتبه بندی سال ۱۳۹۵ شبکه آزمایشگاهی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
بر اساس اعلام دبیرخانه شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، با توجه به بررسی انجام شده بر اساس عملکرد مراکز عضو شبکه در سال ۱۳۹۵، ۲۰ کارشناس از مراکز مختلف به عنوان کارشناس منتخب سال ۹۵، معرفی شدند.
با توجه به نقش مهم کارشناسان در ارایه مطلوب خدمات آزمایشگاهی، شبکه آزمایشگاهی فناوری راهبردی با انتخاب کارشناسان منتخب در هر دوره و ارزیابی و تقدیر از ایشان، سعی می کند انگیزه هایی را برای افزایش بهره وری کارشناسان آزمایشگاه ها، فراهم نماید.

بر اساس دستورالعمل ارزیابی، این کارشناسان بر اساس شاخص هایی همچون مهارت آزمایشگاه در ارایه خدمات، میزان کارکرد کارشناس، میزان رضایت مشتریان، چگونگی عملکرد سازمانی کارشناس در آزمایشگاه، وضعیت کلی آزمایشگاه در شاخص های ارزیابی و همچنین نظر مدیران مراکز انتخاب می شوند.
شایان ذکر است که محمد شاکری، کارشناس منتخب آزمایشگاه مرکزی دانشگاه دامغان در رتبه بندی سال ۱۳۹۵ شبکه آزمایشگاهی راهبردی معاونت علمی و فنآوری ریاست جمهوری رتبه ۸ را کسب نمود.
نفوذ در لایه های کارشناسی آزمایشگاه ها و ایجاد انگیزه در آن ها به منظور بالا بردن سطح دانش و انگیزه، از جمله اهدافی است که شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی توجه ویژه ای به آن دارد و سعی نموده است با سازوکارهای حمایتی و تشویقی مختلف، زمینه را برای افزایش بهره وری کارشناسان آزمایشگاه ها، فراهم نماید. به همین منظور تشویق کارشناسان آزمایشگاه ها، هر سال در نشست مدیران شبکه آزمایشگاهی صورت می پذیرد.

کسب رتبه ۱۱ رابط آزمایشگاه مرکزی دانشگاه دامغان در رتبه بندی سال ۱۳۹۵ شبکه آزمایشگاهی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
سالانه پس از ارزیابی عملکرد مراکز عضو شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی، رابطین این مراکز نیز با هدف ایجاد انگیزه و افزایش تعامل ایشان با شبکه، مورد ارزیابی و رتبه بندی قرار می گیرند.
در این رتبه بندی، شاخص هایی مانند حضور در نشست رابطین شبکه، آشنایی با دستورالعمل ها و روال های شبکه، نقش رابط در توسعه شبکه، میزان و نحوه ارتباط وی با شبکه و کیفیت ارایه گزارش عملکرد مورد ارزیابی قرار می گیرد که عباس دریانی، رابط منتخب آزمایشگاه مرکزی دانشگاه دامغان در رتبه بندی سال ۱۳۹۵ شبکه آزمایشگاهی راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری رتبه ۱۱ را کسب نمود.

لازم به ذکر است، تا پایان سال ۹۵، ۲۰۴ مجموعه آزمایشگاهی از دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز تحقیقاتی دولتی و شرکت های خصوصی سراسر کشور عضو قطعی شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی بوده اند که از این بین، ۱۸۵ مجموعه آزمایشگاهی در ارزیابی عملکرد سال ۱۳۹۵ شبکه شرکت کرده اند. این مراکز در سال ۹۵ حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار خدمت آزمایشگاهی به بیش از ۵۰ هزار مشتری شامل پژوهشگران، دانشجویان و صنایع کشور ارایه کرده و درآمدی در حدود ۵۲ میلیارد ریال درآمد داشته اند. شایان ذکر است که در رتبه بندی سال ۱۳۹۵ ، آزمایشگاه مرکزی دانشگاه دامغان رتبه ۱۷ را کسب نمود.