کارگاه آموزشی از تئوری تا اجرا در دانشگاه دامغان برگزار شد

کارگاه آموزشی از تئوری تا اجرا در دانشگاه دامغان

کارگاه آموزشی از تئوری تا اجرا در دانشگاه دامغان برگزار شد

کارگاه آموزشی با عنوان “از تئوری تا اجرا” روز پنج شنبه مورخ ۱۴ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶ در سالن همایش اندیشه دانشگاه دامغان با حضور پروفسور ساسان محاسب، عضو هیأت علمی دانشگاه اتحاد زوریخ و هیأت علمی افتخاری دانشگاه تهران به همت انجمن علمی گروه عمران و حمایت های معاونین فرهنگی و اجتماعی و پژوهش و فناوری برگزار گردید.
محوریت این کارگاه مدیریت طراحی و اجرای پروژه های بزرگ مقیاس عمرانی بود که پروفسور محاسب به بیان دغدغه ها و چالش های طراحی و اجرای سیلوی زوریخ، پروژه بهسازی لرزه ای هتل آزادی و مساله اهمیت برنامه ریزی در مهندسی عمران از طرح تا اجرا پرداخت.
پس از کارگاه نیز تیم محاسبات عددی گروه عمران دانشگاه در جلسه ای با پرفسور محاسب در مورد اهداف و جهات این گروه و نیز برنامه ریزی و نحوه نگارش و چاپ کتاب به گفتگو پرداختند.