کارگاه آموزشی پیشگیری عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی

کارگاه آموزشی پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی

کارگاه آموزشی پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی در دانشگاه دامغان برگزار شد

در راستای اجرای مصوبه یکصدمین جلسه هیأت اجرایی منابع انسانی دانشگاه و در ادامه برگزاری دوره ها و کارگاه های های آموزشی ویژه اعضای غیرهیأت علمی، کارگاه آموزشی پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی ، از تاریخ ۲۰ بهمن تا ۴ اسفندماه ۹۵ به مدت ۸ ساعت با حضور اعضای رسمی، پیمانی و قراردادی غیرهیأت علمی، برگزار گردید.
این کارگاه آموزشی با هدف افزایش سطح دانش و آگاهی کارمندان دانشگاه با شاخص های سلامت و راه های پیشگیری و کنترل بیماری های قلبی عروقی، با عنایت معاون محترم اداری و مالی و به همت واحد آموزش منابع انسانی (غیرهیأت علمی) برگزار شده است.
در این کارگاه مباحثی همچون بیماری های قلبی عروقی، عوامل خطر آن و تاثیر عواملی مانند تغذیه نامناسب، مصرف دخانیات، فعالیت بدنی ناکافی، فشار روانی، دیابت قندی و چاقی در بروز بیماری های قلبی عروقی توسط خانم دکتر بلندی عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، خانم دکتر اردکانی زاده عضو هیأت علمی دانشگاه دامغان و آقای دکتر محسن عسگرزاده از پزشکان دانشگاه علوم پزشکی سمنان ارائه گردید.
در سالیان اخیر، با افزایش امید زندگی، جمعیت سالمندان افزایش یافته است. این تغییرات در کنار استفاده روزافزون از فناوری و تغییرات سریع در سبک زندگی باعث شده است تا نسبت بیماری های غیرواگیر و مزمن افزایش یابد و در صدر جدول علل مرگ و ناتوانی قرار گیرد.
با توجه به جمعیت قابل توجه کارکنان دولت و خانواده تحت پوشش آنان و تاثیرگذاری آنان بر سایر گروه های جامعه، آموزش آنان در دستور کار دولت قرار گرفته است. آموزش پیشگیری و کنترل عوامل خطرساز بیماریهای قلبی عروقی از کارگاه های آموزشی مصوب دولت است که اجرای آن در چارچوب نظام آموزش کارمندان دولت به دستگاه های اجرایی ابلاغ شده است.