کارگاه آموزشی تاب آوری در دانشگاه برگزار شد

کارگاه آموزشی تاب آوری در دانشگاه برگزار شد

کارگاه آموزشی تاب آوری در دانشگاه برگزار شد

کارگاه آموزشی تاب آوری روز پنجشنبه ۹۵/۱۲/۱۹ با حضور مشاوران و روانشناسان مراکز مشاوره دانشگاه های دولتی استان سمنان در محل سالن کنفرانس دانشگاه برگزار شد.
کارگاه یک روزه آموزش تاب آوری در سطح مقدماتی به همت مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه در راستای ارتقاء سلامت روان دانشجویان و با هدف پیشگیری از آسیب های روانی و اجتماعی به ویژه اعتیاد و سوء مصرف مواد در دانشجویان، برای مشاوران و روانشناسان دانشگاه های دولتی استان سمنان برگزار شد که خانم طهرانی، کارشناس مسئول سازمان بهزیستی کل کشور و مسئول طرح محب (طرح مداخله در بحران) مدرس این کارگاه بود.
در راستای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی به پیشنهاد سرپرست مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه دامغان در جلسه استانی رؤسای مراکز مشاوره مقرر شد کلیه کارگاه ها و دوره های آموزشی ویژه متخصصان به صورت مشترک در سطح استان برگزار شود که دوره پیشرفته تاب آوری در ادیبهشت ماه سال ۹۶ در دانشگاه شاهرود برگزار خواهد شد.