کارگاه آموزشی “تاب آوری” در دانشگاه برگزار شد

کارگاه آموزشی تاب آوری روز پنجشنبه ۹۵/۱۲/۱۹ با حضور مشاوران و روانشناسان مراکز مشاوره دانشگاه های دولتی استان سمنان در محل سالن کنفرانس دانشگاه برگزار شد.
کارگاه یک روزه آموزش تاب آوری در سطح مقدماتی به همت مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه در راستای ارتقاء سلامت روان دانشجویان و با هدف پیشگیری از آسیب های روانی و اجتماعی به ویژه اعتیاد و سوء مصرف مواد در دانشجویان، برای مشاوران و روانشناسان دانشگاه های دولتی استان سمنان برگزار شد که خانم طهرانی، کارشناس مسئول سازمان بهزیستی کل کشور و مسئول طرح محب (طرح مداخله در بحران) مدرس این کارگاه بود.
در راستای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی به پیشنهاد سرپرست مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه دامغان در جلسه استانی رؤسای مراکز مشاوره مقرر شد کلیه کارگاه ها و دوره های آموزشی ویژه متخصصان به صورت مشترک در سطح استان برگزار شود که دوره پیشرفته تاب آوری در ادیبهشت ماه سال ۹۶ در دانشگاه شاهرود برگزار خواهد شد.