کارگاه آسیب شناسی رابطه استاد و دانشجو در نظام تعلیم و تربیت ایران در دانشگاه دامغان برگزار شد

کارگاه آسیب شناسی رابطه استاد و دانشجو در نظام تعلیم و تربیت ایران در دانشگاه دامغان

کارگاه آسیب شناسی رابطه استاد و دانشجو در نظام تعلیم و تربیت ایران در دانشگاه دامغان برگزار شد

کارگاه آسیب شناسی رابطه استاد و دانشجو در نظام تعلیم و تربیت ایران ویژه اعضای هیأت علمی روز پنجشنبه ۹۶/۳/۴ از سوی معاونت فرهنگی و اجتماعی با همکاری مرکز مشاوره و سلامت دانشگاه دامغان در محل سالن کنفرانس دانشگاه برگزار شد.
دکتر حمید یعقوبی، مدیر کل دفتر مشاوره و سلامت سازمان امور دانشجویان وزارت علوم و مدرس این کارگاه، ابتدا به معرفی جدیدترین بررسی های موجود، چالش ها و مشکلات دانشجویان در حوزه های فرهنگی و اجتماعی پرداخت و ضمن ارائه اطلاعاتی در خصوص آسیب های مبتلا به دانشجویان در دانشگاه ها و ارائه آماری از طرح سیمای زندگی، برخی تکنیک های برخورد با دانشجویان و نحوه ی تعامل پویا و صحیح مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.