کاروان جهادگران بسیج دانشجویی دانشگاه دامغان به مناطق محروم جنوب دامغان اعزام شدند

کاروان جهادگران بسيج دانشجویی دانشگاه دامغان به مناطق محروم

کاروان جهادگران بسیج دانشجویی دانشگاه دامغان به مناطق محروم جنوب دامغان اعزام شدند

کاروان جهادگران بسیج دانشجویی دانشگاه دامغان شامل دو گروه برادران و خواهران از تاریخ ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ به مدت ۱۰ روز به مناطق محروم سرکویر در جنوب دامغان اعزام شدند.
این کاروان که شامل ۲۰ پسر و ۴۰ دختر دانشجو بود در روستاهای کوه زر، توچاهی، رشم، شیمی و کلو به فعالیت های عمرانی، فرهنگی و آموزشی پرداختند که برخی از این فعالیت ها شامل کمک در ساخت منازل مسکونی، تشکیل حلقه های بصیرتی و معرفتی برای نوجوانان، برگزاری کلاس های کمک درسی، قرآن، احکام، کاردستی و شعر برای کودکان و نوجوانان بود.

با هماهنگی گروه جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه دامغان دو نوبت پخش آرد رایگان، حضور تیم پزشکی رایگان و همچنین با توجه به مشکل آب آشامیدنی در روستای کوه زر دو نوبت پخش آب آشامیدنی با تانکر در روستاها صورت پذیرفت.
لازم به ذکر است فعالیت گروه جهادی بسیج دانشجویی دانشگاه که با حمایت معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه دامغان انجام شد، مورد استقبال نهادهای فرهنگی و دولتی استان قرار گرفت و موجب حضور برخی از مسئولین استان و شهرستان برای بازدید از فعالیت های این بسیجیان در طول اردو شد.