همایش دوچرخه سواری در دانشگاه دامغان برگزار شد

همایش دوچرخه سواری در دانشگاه دامغان برگزار شد

همایش دوچرخه سواری در دانشگاه دامغان برگزار شد

همزمان با اعیاد شعبانیه و روز جهانی کارگر، همایش دوچرخه سواری اساتید و کارکنان دانشگاه در روز دوشنبه مورخ ۹۶/۲/۱۱ به مناسبت بزرگداشت مقام والای معلم در دانشگاه دامغان برگزار شد.
این همایش به منظور تحقق بخشیدن به برنامه های مدیریت دانشگاه، با شعار ‘ورزش، سلامت و محیط زیست’ و با هدف ترویج ورزش همگانی و گرایش عموم دانشگاهیان به امر ورزش و روز بدون خودرو، با استقبال دانشگاهیان برگزار گردید.
در این همایش که با همکاری مشترک معاونت اداری و مالی، معاونت دانشجویی و با محوریت حضور همگانی دانشگاهیان اجرا گردید، شرکت کنندگان مسیر۳ کیلومتری را در داخل و خارج از دانشگاه رکاب زدند و در پایان به قید قرعه به شرکت کنندگان جوایزی اهدا شد.