Error. Page cannot be displayed. Please contact your service provider for more details. (13)

همایش دوچرخه سواری در دانشگاه دامغان برگزار شد

همایش دوچرخه سواری در دانشگاه دامغان برگزار شد

همایش دوچرخه سواری در دانشگاه دامغان برگزار شد

همزمان با اعیاد شعبانیه و روز جهانی کارگر، همایش دوچرخه سواری اساتید و کارکنان دانشگاه در روز دوشنبه مورخ ۹۶/۲/۱۱ به مناسبت بزرگداشت مقام والای معلم در دانشگاه دامغان برگزار شد.
این همایش به منظور تحقق بخشیدن به برنامه های مدیریت دانشگاه، با شعار ‘ورزش، سلامت و محیط زیست’ و با هدف ترویج ورزش همگانی و گرایش عموم دانشگاهیان به امر ورزش و روز بدون خودرو، با استقبال دانشگاهیان برگزار گردید.
در این همایش که با همکاری مشترک معاونت اداری و مالی، معاونت دانشجویی و با محوریت حضور همگانی دانشگاهیان اجرا گردید، شرکت کنندگان مسیر۳ کیلومتری را در داخل و خارج از دانشگاه رکاب زدند و در پایان به قید قرعه به شرکت کنندگان جوایزی اهدا شد.