مناقصه خرید و اجرای تجهیزات موتورخانه

 

دانشگاه دامغان در نظر دارد خرید و اجرای تجهیزات موتورخانه ساختمان سالن همایش ها و خرید تجهیزات موتورخانه های دانشکده فنی مهندسی و دانشکده زیست شناسی را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت واجد شرایط واگذار نماید، لذا شرکت های دارای حداقل رتبه ۵ تاسیسات و سابقه کاری مرتبط جهت دریافت اسناد مناقصه به لینک های زیر مراجعه نمایند.

متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۵۲۲۰۲۳۹-۰۲۳ دفتر طرح و توسعه دانشگاه دامغان تماس حاصل فرمایند.

مهلت تسلیم پیشنهادات حداکثر تا تاریخ ۹۶/۳/۸ می باشد.

 

اسناد مناقصه

نقشه های تأسیسات برقی در ابعاد A4

نقشه های تأسیسات مکانیکی در ابعاد A1