جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

ایجاد حساب

دانشگاه دامغان
رویدادهای پیش رو

اولین سمینار ایمنی در فعالیتهای معدنی و نقش آموزش در ارتقاء سطح ایمنی

اولين همايش ملي تجربه نگاري و آينده پژوهي مديريت مردم نهاد مخاطرات طبیعی با تاکید بر سیل

نخستین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال دانشگاه دامغان

اولین جشنواره دستاوردهای علمی استان سمنان در حوزه فقه

3 رتبه برتر