آگهی مزایده فروش یک باب ساختمان دو طبقه دانشگاه دامغان

 

دانشگاه دامغان در نظر دارد با عنایت به دستور دهم از هشتمین نشست عادی از دور چهارم هیات امنای دانشگاههای منطقه البرز جنوبی مورخ ۹۵/۹/۲۹ و باستناد آیین نامه مالی و معاملاتی خود پس از طی مراحل قانونی، ساختمان کلاهدوز با پلاک ثبتی ۲۵۳۶/۶۴۸ واقع درخیابان پاسداران خیابان شهید کلاهدوز جنب گنبد زنگوله به مشخصات سند ملکی پیوست را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.

مبلغ برآورد (پایه) طبق گزارش کارشناسی ۴/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ (چهار میلیاردویکصد میلیون ریال) می باشد.

متقاضیان می توانند در ساعات اداری از تاریخ درج آگهی به مدت ده روز از محل موضوع قرارداد واقع در خیابان شهید کلاهدوز با هماهنگی با شماره تماس ۳۵۲۲۰۰۹۶-۰۲۳ بازدید نمایند.

متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم های شرکت در مزایده به لینک های زیر مراجعه نمایند.

همچنین متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس ۳۵۲۲۰۰۹۶-۰۲۳ تماس حاصل نمایند.

 

سند ملکی ساختمان کلاهدوز

فرم شرکت در مزایده