آگهی مزایده فروش مجتمع تجاری – اداری نورمحمد با پلاک ثبتی ۱۹۶۲

 

دانشگاه دامغان در نظر دارد با عنایت به دستور پانزدهم از ششمین نشست عادی از دور چهارم هیات امنای دانشگاههای منطقه البرز جنوبی مورخه ۹۴/۱۲/۱۱ و باستناد آیین نامه مالی و معاملاتی خود پس از طی مراحل قانونی، اعیان مجتمع تجاری – اداری نورمحمد با پلاک ثبتی ۱۹۶۲ واقع در خیابان شهید بهشتی دامغان به مشخصات سند ملکی پیوست را از طریق مزایده عمومی بصورت یکجا و تک واحدی به فروش رساند.

ویژگی های مجتمع:

۱- این مجتمع تجاری – اداری دارای ۷۹ باب مغازه و یک واحد مسکونی که هرکدام ازمغازه ها دارای سند و انشعاب برق مجزا می باشند. (پیوست ۱ و ۲)

۲- با توجه به اینکه عرصه این مجتمع وقف می باشد قرار داد اجاره زمین این مجتمع با سازمان اوقاف وامور خیریه تا پایان سال ۹۵ می باشد (پیوست ۳) که برنده مزایده موظف به عقد قرارداد با اداره اوقاف وامور خیریه می باشد.

۳- این مجتمع شامل سه طبقه تجاری ویک دستگاه آپارتمان می باشد که شامل پایان کار وصورت مجلس تفکیک اعیانی می باشد. (پیوست ۴)

۴- پلان مجتمع بپیوست می باشد. (پیوست ۵)

۵- زیرزمین دارای ۲۴ باب مغازه تجاری در سه ردیف ودو راهرو به مساحت کل مفید ۴۵۰٫۵ متر مربع

۶- طبقه همکف دارای ۲۷ باب مغازه تجاری به مساحت مفید ۵۱۸٫۹۲ متر مربع

۷- طبقه اول با ۲۸ باب مغازه تجاری به مساحت مفید ۵۸۳٫۰۹ متر مربع

۸- طبقه دوم که شامل یک دستگاه آپارتمان ومساحت ۸۲۵٫۰۵ متر مربع

۹- متقاضیان می توانند از ساعت ۸ صبح لغایت ۲۰ از تاریخ درج آگهی به مدت ده روز از محل موضوع قرارداد واقع درخیابان شهید بهشتی دامغان – مجتمع تجاری – اداری نورمحمد بازدید نمایند.

متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم های شرکت در مزایده به لینک های زیر مراجعه نمایند.

همچنین متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس ۳۵۲۲۰۰۹۶-۰۲۳ دفتر معاون اداری و مالی دانشگاه دامغان تماس حاصل نمایند.

 

پیوست یک

پیوست دو

پیوست سه بخش اولبخش دوم

پیوست چهار

پیوست پنج

فرم شرکت در مزایده