دو عضو هيات علمي دانشکده فيزيک در ميان برگزيدگان بنياد تحقيقات گرانش GRF

By ۱۳۹۳-۱۲-۲۰سرخط اخبار

مقاله دو عضو هیات علمی دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان، خانم دکتر زهرا حقانی و آقای دکتر سید شهاب الدین شهیدی شادکام با همکاری آقای دکتر حمید رضا سپنجی از دانشگاه شهید بهشتی و آقای دکتر تیبریو هارکو از کالج دانشگاهی لندن، در بنیاد تحقیقات گرانش جزو یکی از برگزیدگان سال ۲۰۱۴ معرفی شد.

http://www.gravityresearchfoundation.org/announcements.html

 شایان ذکر است که برندگان قبلی این جایزه عمدتا از دانشمندان برجسته فیزیک همچون استیون هاوکینگ، جان الیس، تانو پادمانابان و … بوده اند که توانسته اند تاثیری شگرف بر نگرش ما از جهان هستی داشته باشند.

این مقاله با عنوان Matter may matter در واقع تعمیمی از گرانش اینشتین-هیلبرت است که به بررسی تأثیر جفت شدگی غیر کمینه ماده باریونی با هندسه می‌پردازد. این مدل ها در حد نیوتنی رفتار استاندارد گرانش اینشتینی را دارند و در حد فراتر از منظومه شمسی کاندیداهای هندسی مناسبی برای انرژی تاریک می‌باشند. در ضمن حالت‌های خاصی از  این مدل‌ها می‌تواند به عنوان کاندیدا‌های خوبی برای نظریات گرانشی تصحیح یافته بدون ناپایداری‌ها در نظر گرفته شود.

خانم دکتر حقانی و آقای دکتر شهیدی دانشنامه دکترای خود را در زمینه گرانش و کیهان‌شناسی از دانشگاه شهید بهشتی در سال ۱۳۹۲ دریافت کرده اند و هم اینک به عنوان استادیار در دانشکده فیزیک دانشگاه دامغان مشغول به کار می باشند.

مرجع مقاله:

” Matter may matter “, Zahra HaghaniTiberiu HarkoHamid Reza SepangiShahab Shahidi, Int. J. Mod. Phys. D 23 (2014) 1442016.