دیدار ریاست دانشگاه دامغان با مسئولین وزارتی

دیدار ریاست دانشگاه دامغان با مسئولین وزارتی

دیدار ریاست دانشگاه دامغان با مسئولین وزارتی

دکتر عبدالعلی بصیری، رییس دانشگاه دامغان به همراه حاج ابوالفضل حسن بیکی، نماینده مردم شریف دامغان در مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه مورخ ۹۶/۲/۱۱ طی دیدارهایی جداگانه با دکتر حسین عسکریان ابیانه، سرپرست معاون اداری مالی وزارت علوم، دکتر وحید احمدی، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، دکتر عبدالحسین فریدون، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی، دکتر اصغر مولائی دهکردی، مدیر کل دفتر گسترش و دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم، رییس کمیسیون دایمی هیات امنا ملاقات کردند.
محور اصلی این دیدارها حول مسائل جاری دانشگاه و مشکلات فرارو جهت نیل به برنامه های مدون در حوزه ها و بخش های مختلف بود و مسئولین وزارت متبوع برای حل مشکلات و اجابت خواسته ها قول مساعد دادند.