دوره آموزشی ارتقاء سلامت از طریق ورزش در دانشگاه دامغان برگزار شد

دوره آموزشي ارتقاء سلامت از طريق ورزش در دانشگاه دامغان

دوره آموزشی ارتقاء سلامت از طریق ورزش در دانشگاه دامغان برگزار شد

دوره آموزشی ارتقاء سلامت از طریق ورزش، با هدف ارتقای سطح دانش اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه دامغان نسبت به ورزش و آمادگی جسمانی و نقش آن در سلامتی و جلوگیری از بیماری های ناشی از فقر حرکتی و انجام کار به طور مؤثرتر از تاریخ ۲۲ مهر تا ۳ آبان ماه سال جاری به مدت ۸ ساعت، به همت واحد آموزش و توانمند سازی منابع انسانی (غیرهیأت علمی) دانشگاه دامغان، برگزار گردید.

در این دوره آموزشی ۳۹ نفر از اعضای رسمی، پیمانی و قراردادی غیرهیأت علمی خانم، حضور داشتند که دکتر حسام رمضان زاده، عضو هیأت علمی دانشکده علوم انسانی دانشگاه دامغان، به تدریس بخش تئوری، پرداخت و بخش عملی این دوره آموزشی با همکاری واحد بانوان اداره تربیت بدنی دانشگاه در مجموعه ورزشی شقایق، برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی، مفاهیم اولیه تمرین، فعالیت بدنی و ورزش، اصول اساسی و بنیادی تمرین بیان شد و فاکتورهای مهم آمادگی جسمانی و حرکتی معرفی و نحوه توسعه هر کدام به طور مختصر توضیح داده شد.

همچنین بیماری های متداول و مرتبط با سبک زندگی غیر فعال، همچون بیماری های قلبی عروقی (مانند آترواسکلروز)، فشار خون، دیابت، پوکی استخوان و… مورد تاکید قرار گرفتند و ضمن بیان پاتوفیزیولوژی بیماری، نقش و نحوه اثر فعالیت بدنی در بهبود آن ها مورد بحث قرار گرفت.

در انتها چگونگی طراحی و برنامه ریزی جلسات تمرین به منظور دستیابی به اهداف مختلف تمرین (توسعه توان هوازی، کنترل وزن، ارتقاء سلامت و ….) بیان گردید. ضمناً دوره ویژه آقایان از تاریخ ۸ الی ۲۲ آبان ماه برگزار خواهد شد.