لطفآ جهت درخواست ایمیل سازمانی از واحد مدیریت فناوری اطلاعات، فرم ذیل را با دقت پر نمایید. بدیهی است چنانچه اطلاعات ارسال شده مغایر با اطلاعات اصلی باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

لطفآ نام و نام خانوادگی خود را به هر دو صورت فارسی و انگلیسی وارد نمایید.

*نام

*نام خانوادگی

*انتخاب رسته

کارمندهیأت علمیدانشجوی کارشناسی ارشددانشجوی دکتری

*شماره دانشجویی / کد پرسنلی

*انتخاب دانشکده / حوزه

ریاضی و علوم کامپیوترزیست شناسیشیمیعلوم زمینفنی و مهندسیفیزیکهنرگروه معارف و دروس عمومیسایر

*انتخاب حوزه کاری

ریاستآموزشی و تحصیلات تکمیلیاداری و مالیپژوهشی و فناوریدانشجوییفرهنگی - اجتماعینهاد رهبریسایر

*رشته تحصیلی

آدرس پیشنهادی خود را وارد نمایید. (با پسوند du.ac.ir@ )

*آدرس ایمیل ( کاربرد:جهت ارسال نام کاربری و رمز عبور، پس از ساخت اکانت مربوطه.)

* انتخاب سئوال؟ (کاربرد: در بازیابی کلمه عبور لذا سئوال و جواب خود را به خاطر بسپارید.)

پاسخ خود را وارد نمایید

توضیحات برای کارشناس:

*سئوال امنیتی ؟