درخشش دانشجویان دانشگاه دامغان در بیست و دومین المپیاد علمی دانشجویی قطب سه کشور

درخشش دانشجویان دانشگاه دامغان در بیست و دومین المپیاد علمی

درخشش دانشجویان دانشگاه دامغان در بیست و دومین المپیاد علمی دانشجویی قطب سه کشور

بیست و دومین المپیاد علمی دانشجویی قطب سه کشور که در تاریخ های ۱۴ و ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید با درخشش دانشجویان دانشگاه دامغان همراه بود.
قطب سه کشور شامل چهار استان خراسان های رضوی، شمالی، جنوبی و سمنان است که تمام دانشجویان برتر این چهار استان در هر رشته، پنج نفر را به مسابقات معرفی کردند و دانشجویان در ۱۹ رشته به رقابت پرداختند.

اسامی دانشجویان دانشگاه دامغان که در این المپیاد حائز رتبه های برتر شده اند به شرح زیر است:
حامد فدایی باشی رتبه یک رشته علوم جغرافیا، شیبا محمدپوری رتبه دو رشته علوم زمین، ایمان براهیمی رتبه دو رشته فیزیک، سیده محدثه حسینی رتبه دو رشته ریاضی، علی غلام پور مرزونی رتبه سه رشته شیمی، سعید قدیری قلعه ناظری رتبه چهار رشته شیمی، محمدجواد قادری رتبه پنج رشته علوم جغرافیا، ملیکا جوانی وردین رتبه پنج رشته شیمی، معصومه اکبر زاده رتبه پنج رشته آمار

du.ac.ir