حضور پر افتخار تیم های کارکنان دانشگاه دامغان در مسابقات کارکنان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور

حضور پر افتخار تيم های کارکنان دانشگاه دامغان در مسابقات

حضور پر افتخار تیم های کارکنان دانشگاه دامغان در مسابقات کارکنان دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور

مسابقات کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی منطقه ۹ کشور در شهریور ماه سال جاری به صورت غیر متمرکز برگزار گردید.
معاونت اداری و مالی با همکاری معاونت دانشجویی دانشگاه تیم های والیبال، فوتسال و شنای دانشگاه را به این مسابقات اعزام نمود که با تلاش بازیکنان و کادر فنی موفق به کسب مقام های ذیل شدند.
تیم والیبال دانشگاه دامغان متشکل از دکتر محمد تقی قربانیان، سید حسین میرعماد، رضا شفیع زاده، امین عبادی، یاسین علیپور، رمضانعلی حیدری، محمدرضا زحمتکش، حسن شوکت آبادی، محمد حسین خواجه زاده، محسن مجد، عباس خراسانی و اکبر اسلامپور، مقام سوم مسابقات را کسب نمود.

تیم فوتسال دانشگاه با لیست بازیکنان محمد حسین خواجه زاده، مجید معبادی، مهدی یزدانی، ابوالفضل شفیع زاده، محمدرضا هروی، حمیدرضا طاهرانپور، حمیدرضا فئوادیان، مرتضی توکلی، حسن عظیمی، علی قربانی و مرتضی دارابیان در سکوی سوم این دور از مسابقات قرار گرفت و تنها نماینده تیم شنای دانشگاه، حورا شهابی مقام دوم مسابقات را در رشته ۵۰ متر قورباغه کسب نمود.