جلسه اقشار بسیج دانشگاهیان ویژه گرامیداشت ۱۳ آبان برگزار شد

جلسه  هم اندیشی اقشار بسیج دانشگاهیان در تاریخ ۸ آبان ماه به میزبانی بسیج اساتید دانشگاه برگزار گردید.

جلسه اقشار بسیج دانشگاهیان دانشگاه دامغان در آستانه روز ۱۳ آبان و با حضور مسئولین و نمایندگانی از بسیج های سه گانه دانشگاه برگزار گردید.

در این جلسه دکتر حسن نژاد مسئول بسیج اساتید دانشگاه بر لزوم تدوین برنامه سالیانه بسیج های سه گانه اساتید، دانشجویی و کارکنان به منظور هماهنگی و هم افزایی هر چه بیشتر برنامه ها تأکید نمود.

همچنین در جلسه یاد شده لزوم مستند سازی دقیق فعالیت های بسیج و انعکاس نتایج حاصله در فضای مجازی و سایت های خبری دانشگاه مورد تأکید قرار گرفت.

طرح برنامه های پیشنهادی بسیج های سه گانه ویژه گرامیداشت ۱۳ آبان در راستای انسجام بخشی به اقدامات، از موضوعات دیگر مطروحه در جلسه بود.