با ايجاد رشته فيزيک هسته ای در مقطع دکتري در دانشگاه دامغان موافقت شد

شورای گسترش آموزش عالی با ایجاد رشته فیزیک هسته ای در مقطع دکتری در دانشگاه دامغان موافقت نمود. به گزارش روابط عمومی دانشگاه دامغان دکتر مجتبی شریعتی نیاسری معاون آموزشی وزارت علوم تحقیقات و فناوری طی نامه ای موافقت قطعی شورای گسترش آموزش عالی را با ایجاد رشته فیزیک هسته ای در مقطع دکتری در دانشگاه دامغان اعلام نمود.

در فیزیک‌ هسته‌ای‌ خود هسته‌ مورد مطالعه‌ قرار می‌گیرد؛ یعنی‌ هسته‌ از چه‌ تشکیل‌ شده‌ است و چه‌ نیروهایی‌ بین‌ اجزای‌ هسته‌ وجود دارد و در نتیجه واکنش‌های‌ انجام‌ شده‌ چقدر انرژی‌ آزاد می‌گردد. انرژی هسته‌ای و رادیوایزوتوپ‌ها مسائلی هستند که در فیزیک هسته‌ای مورد بررسی قرار می‌گیرند.