جزئیات حساب خود را فراموش کرده اید؟

ایجاد حساب

دانشگاه دامغان
رویدادهای پیشرو

نخستین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال دانشگاه دامغان

اولین همایش ملی روز جهانی پنبه

یازدهمین جشنواره بین المللی فارابی

دومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی

مسابقات استانی پرتاب موشک های آبی در دانشگاه دامغان

3 رتبه برتر