بازدید پژوهشگران اتریشی از هرباریوم دانشگاه دامغان

بازدید پژوهشگران اتریشی از هرباریوم دانشگاه دامغان

بازدید پژوهشگران اتریشی از هرباریوم دانشگاه دامغان

دانیل گنر و رولند آلبرت دوتن از پژوهشگران اتریشی ضمن جمع آوری گیاهان شرق البرز به ویژه کوه های سمنان، شهمیرزاد، دامغان و شاهرود از هرباریوم دانشگاه دامغان بازدید نمودند.
این پژوهشگران ضمن عکس برداری از برخی نمونه های گیاهی، نمونه تیپ گونه جدید Drymocallis damghanensis را مورد مطالعه و بازدید قرار دادند. این گونه گیاهی اخیراً توسط دکتر رضا نادری برای اولین بار به دنیا معرفی شد.
لازم به توضیح است که هرباریوم دانشگاه دامغان از زمان ثبت در باغ گیاه شناسی نیویورک به طور رسمی معرفی شد و با دارا بودن ۵۰۰۰ نمونه گیاهی از گونه های نادر، در معرض خطر و شور پسند، مورد توجه بازدید کنندگان داخلی و خارجی قرار گرفته است.