امضای تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه رویان و دانشگاه دامغان

با توجه به توانمندی های فراوان پژوهشگاه رویان در حیطه سلول های بنیادی و در جهت تقویت ارتباط اعضای هیات علمی با مراکز پژوهشی، تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه رویان و دانشگاه دامغان منعقد شد.

این تفاهم نامه در جلسه مشترک روز سه شنبه ۹۶/۰۸/۲۳ با حضور دکتر حمید گورابی، رئیس پژوهشگاه رویان، دکتر عبدالعلی بصیری، رئیس دانشگاه دامغان و معاونین پژوهش و اداری و مالی دانشگاه و معاون پژوهش پژوهشگاه به امضا رسید و طرفین بر گسترش همکاری ها و استفاده مناسب از توانمندی های یکدیگر از طریق برنامه ریزی های پژوهشی مشترک با سرمایه گذاری طرفین و نیز برگزاری جلسات علمی مشترک تأکید کردند.

یادآور می شود راه اندازی بخش غربالگری و پایگاه دیابت در گام اول و سپس ورود دانشگاه به پژوهش های حوزه ناباروری با استفاده از امکانات طرفین از اهداف مورد تاکید در جلسه بود.