اسامی پذیرفته شدگان مرحله اول کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه دامغان

(سال تحصیلی ۹۷-۹۶)

 

 

رشته و گرایش

نام و نام خانوادگی

نام دانشکده

علوم کامپیوتر گرایش محاسبات علمی

علوم کامپیوتر گرایش محاسبات علمی

ریاضی کاربردی گرایش ریاضیات مالی

ریاضی کاربردی گرایش آنالیز عددی

دنیا    رستمی

ظریفه     مولودی

فاطمه    ایرانمنش

سیده محدثه     حسینی

ریاضی و علوم کامپیوتر

فیزیک هسته ای

فیزیک نجومی

زینب     خوشیاری مراد

فائزه     مسقطیان

فیزیک

شیمی آلی

شیمی آلی

شیمی تجزیه

شیمی کاربردی

نسیم    محمدی­ کمال آبادی

فاطمه    محمودیان

زهرا   حاجی بابایی

عاطفه     کردی

شیمی

زیست شناسی سلولی و تکوینی

بیوشیمی

محدثه    غریب بلوک

فاطمه    جلالوند

زیست شناسی

زمین شناسی اقتصادی

زمین شناسی مهندسی

چینه شناسی و فسیل شناسی

تکتونیک

پترولوژی

مریم    محبی­ کلخوران

زهره    هداوند خانی

مریم    نادریان

فاطمه    ناظم نژاد

محبوبه    محمدی باغ خیرات

زمین شناسی

 

قابل ذکر است پس از تایید سازمان سنجش آموزش کشور در شهریور ماه ۹۶ اسامی نهایی جهت ثبت نام و ادامه تحصیل اعلام خواهد شد.