ارتقاء عضو هیئت علمی دانشکده شیمی به مرتبه استادی

در جلسه مورخ ۹۵/۱۰/۳۰ هیئت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی با ارتقای مرتبه علمی دکتر داود عاجلو، عضو هیئت علمی دانشکده شیمی از دانشیاری به استادی موافقت به عمل آمد.

دکتر داود عاجلو که از سال ۱۳۸۰ در دانشگاه دامغان شروع به فعالیت کرده از دانشگاه تربیت مدرس در رشته شیمی فیزیک فارغ التحصیل شده است.
از جمله فعالیت های علمی-پژوهشی وی می توان به ارائه ۵۵ مقاله علمی-پژوهشی (که از این تعداد ۵۰ مقاله در مجلات کیفی ISI بوده است) اشاره نمود و تاکنون راهنمایی ۴۰ دانشجوی کارشناسی ارشد و ۳ دانشجوی دکتری را بر عهده داشته است.
عمده ی کارهای پژوهشی ایشان در زمینه های بیوشیمی فیزیک، بررسی ساختار و فعالیت ماکرومولکول های زیستی از نظر تجربی و محاسباتی و طراحی دارو می باشد.
برخی از فعالیتهای اجرایی دکتر عاجلو نیز ریاست دانشکده شیمی بمدت دو سال، معاونت دانشکده شیمی حدودپنج سال، مدیر گروه شیمی فیزیک حدود ده سال عضو انجمن بیوشیمی فیزیک و انجمن شیمی ایران می باشد.
ایشان ترجمه ۴ کتاب تخصصی شیمی، انجام ۴ طرح پژوهشی داخل دانشگاه و دبیری ۲ همایش را نیز در کارنامه خود دارد.

این موفقیت را به ایشان و جامعه دانشگاهی تبریک عرض می کنیم.