ارتقاء دو عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک به مرتبه استادی

ارتقاء دو عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک به مرتبه استادی

ارتقاء دو عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک به مرتبه استادی

در جلسه هیئت ممیزه دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ ۹۵/۹/۴ با ارتقای مرتبه علمی دکتر رشید ولی و دکتر سید احمد کتابی، دو عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک از دانشیاری به استادی موافقت به عمل آمد.
دکتر رشید ولی فارغ التحصیل رشته فیزیک از دانشگاه فردوسی مشهد و عضو هیئت علمی دانشکده فیزیک می باشد. فعالیت پژوهشی دکتر ولی در زمینه رسانندگی الکترونی در قطعات الکترونی با قابلیت کاربرد در الکترونیک و بررسی خواص الکترونی و دی الکتریکی مواد چگال با استفاده از نظریه تابعی چگالی اختلالی است. از جمله نتایج فعالیت های علمی پژوهشی ایشان می توان به نویسنده مسئول بودن در ۲۲ مقاله ISI در ژورنال های Q1 و داشتن h-index برابر ۱۰ ( بر اساس گزارش scopus) اشاره کرد.

دکتر ولی یک کتاب در زمینه “ترابرد کوانتومی در قطعات الکترونی تشکیل شده روی سطح عایق های توپولوژیک” به چاپ رسانده و تا کنون تعدادی دانشجوی کارشناسی ارشد و یک دانشجوی دکتری تحت راهنمایی ایشان دانش آموخته شده اند و در حال حاضر راهنمایی ۴ دانشجوی دکتری را برعهده دارند.
از جمله فعالیتهای اجرایی دکتر ولی می توان به مدیریت پژوهشی، مدیریت آموزشی، ریاست دانشکده فیزیک و معاونت اداری و مالی و عضویت در تعدادی از کمیته ها و شوراهای تخصصی در دانشگاه و در سطح استان اشاره کرد و در حال حاضر نیز مسئولیت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه را بعهده دارند.

دکتر سید احمد کتابی فارغ التحصیل رشته فیزیک حالت جامد (ماده چگال) از دانشگاه فردوسی مشهد می باشد که فعالیت خود را در دانشگاه دامغان از سال ۱۳۷۳ به عنوان عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک آغاز کرده است که از جمله فعالیت های علمی پژوهشی وی می توان به ارائه ۱۳۰ مقاله که از این تعداد ۴۵ مقاله ISI وISC بوده است، اشاره نمود.
این عضو هیأت علمی دانشکده فیزیک تاکنون راهنمایی ۱۰ دانشجوی کارشناسی ارشد و ۲ دانشجوی دکتری را بر عهده داشته است.
مباحث مربوط به رسانندگی الکترونی و گرمایی ساختارهای پلیمری نیمه رسانا نظیر گرافن و DNA و … از جمله فعالیت های پژوهشی فعلی دکتر کتابی است.
شایان ذکر است دکتر کتابی مدت ۸ سال مسئولیت معاونت اداری و مالی دانشگاه و ۸ سال متناوب مسئولیت ریاست دانشکده فیزیک را بر عهده داشته اند.

این موفقیت را به ایشان و جامعه دانشگاهی تبریک عرض می کنیم.