تماس با اداره حراست

مدیریت حراست

مستقیم:02335220111

داخلی:576

تلفکس:02335220111

کارشناس حفاظت فیزیکی

مستقیم:02335220113

داخلی:577

آدرس:

دامغان، میدان دانشگاه،ساختمان شماره یک، طبقه دوم اداره حراست