اخذ مجوز تاسیس مرکز نوآوری دانشگاه دامغان

اخذ مجوز تاسیس مرکز نوآوری دانشگاه دامغان

اخذ مجوز تاسیس مرکز نوآوری دانشگاه دامغان

مجوز تاسیس مرکز نوآوری دانشگاه دامغان توسط معاونت پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صادر گردید. مدت اعتبار این مجوز دو سال می باشد که دانشگاه را موظف به انجام امور مرتبط در چارچوب آیین نامه ایجاد مرکز نوآوری می نماید.
نقش آفرینی در تحقق کارآفرینی مبتنی بر نوآوری، شناسائی و توانمندسازی متخصصان، دانشجویان و اساتید خلاق، نوآور و کارآفرین و فراهم سازی زمینه تجاری سازی دستاوردهای علمی آن ها برای ورود به فعالیت های کارآفرینانه، ارتقای نقش نوآوران و کارآفرینان در توسعه و اعتلای کشور از طریق خلق دانش، فناوری و کسب و کار دانش بنیان، تسریع در تبدیل ایده ها به محصول و استفاده از طرح ها و ایده های دانشجویان و طرفداری و تشویق آنان در راستای شعار سال یعنی تولید و اشتغال در اقتصاد مقاومتی از اهداف این مرکز می باشد.
دانشجویان خلاق می توانند در مرکز نوآوری ایده ها و تاسیس شرکت های دانش بنیان را در بالاترین سطح پیگیری کنند.