اتحاديه دانشگاه­هاي جهان (IAU)

اتحاديه دانشگاه­هاي جهان نهادي بين المللي است و فعاليت خود را به عنوان يكي از موسسات وابسته به يونسكو از سال 1950 ميلادي آغاز كرده است. مقر اصلي اتحاديه در كشور فرانسه (پاريس) مي باشد.

اتحاديه، سازماني است كه در آن دانشگاه­ها و كليه موسساتي كه فعاليتشان به نوعي در ارتباط با موضوع آموزش عالي مي باشد از بسياري از كشورهاي جهان (نزديك به 120 كشور) گرد آمده و با بحث و تبادل نظر در مورد موضوعات مختلف آموزش عالي به ارائه طرح­ها و شيوه­هاي نوين و كاربردي در سطح دانشگاهي مي پردازند. مديريت جديد دانشگاهي، برنامه ريزي علمي آموزشي و نقش دانشگاه­ها در مجامع مختلف و ارتباط آنها از جمله اهداف و مباحث اتحاديه مي باشد.

اعضاي اتحاديه با شركت در جلسات نقطه نظرات خود را درمورد راهكارها و مديريت دانشگاه كه ناشي از سياست­ها و مديريت كلي كشورهاست ارائه داده و از اين طريق اهداف و تصميمات خود را به اطلاع ساير دانشگاههاي جهان مي رسانند.
جمعي از دانشگاههاي معتبر ايران از جمله دانشگاه دامغان از اعضاي اين اتحاديه مي باشند. دانشگاه دامغان از سال 1390 به عضويت اين اتحاديه در آمده است.

هدف:

هدف اصلي اتحاديه، ايجاد يك مركز همكاري در سطح بين المللي ميان دانشگاهها و نهادهاي مشابه آموزش عالي در ميان تمامي كشورهاست.

ماموريت:

 • آزادي عمل، آزادي علمي و درك متقابل
 • حق پيگيري دانش و هر تحقيقي كه منجر به يافتن حقيقت گردد.
 • مصونيت از دخالتهاي سياسي و اقتصادي و جايي براي ابراز عقايد متفاوت
 • عنايت و ارتقاي ارزشهاي اخلاقي و احترام به تنوع آنها
 • آگاهي از مسئوليت دانشگاهها و آكادمي­ها به عنوان حاميان حيات روشنفكري
 • آگاهي از وظيفه خود به عنوان يك نهاد اجتماعي براي ارتقاء اصول آزادي، عدالت و توسعه پايدار
 • تعهد دانشگاهها در شكوفايي، انتقادگرايي سازنده و استقلال فكري در يافتن حقيقت

وظايف:

 • كمك به توسعه نقش و مسئوليت دانشگاهها در جامعه در دراز مدت
 • تقويت ثبات و كمك به كاهش نابرابري­ها ميان دانشگاهها ضمن حفظ تفاوت­هاي فرهنگي
 • تشويق دانشجويان به آموزش عالي و ايجاد فرصت­هاي مساوي براي آنان
 • ترغيب به ارتقاء كيفي دانشگاهها در سراسر دنيا از طريق مشاركت در تجربيات و همكاري و ايجاد كار شبكه­اي
 • كمك به بهبود دانشگاهها به عنوان محلي براي فراگيري دانشجويان و اساتيد
 • كمك به درك بهتر توسعه در آموزش عالي از طريق تجزيه و تحليل، تحقيق و مباحثه و همچنين اطلاع رساني در زمينه آموزش علمي بين المللي
 • طراحي و كمك به اجراي برنامه­هايي جهت مشاركت اعضاء با ديگر سازمانها در زمينه آموزش عالي