آگهی مزایده عمومی فروش یک باب آپارتمان دانشگاه دامغان (دفتر مرکزی تهران)

 

دانشگاه دامغان با عنایت به دستور بیست و یکم صورتجلسه هفدهمین نشست عادی از دور چهارم هیأت امنای دانشگاه های منطقه البرز جنوبی مورخ ۹۵/۴/۲۲ و باستناد آیین نامه مالی و معاملاتی خود پس از طی مراحل قانونی، ساختمان دفتر مرکزی تهران با پلاک ثبتی ۱۳۴ فرعی از ۶۹۲۶ باقیمانده از اصلی مذکور بخش دو، واقع در تهران، خیابان ملک، نبش ترکمنستان، ساختمان شماره ۲، واحد ۸۰۱ به مشخصات سند ملکی پیوست را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.

مشخصات ملک به صورت زیر می باشد:

شش دانگ پلاک فوق یک واحد آپارتمان مسکونی به مساحت ۸۰/۲۷ مترمربع قطعه ۳۲ صورت مجلس تفکیکی به انضمام پارکینگ ۱۱ مترمربع با اسکلت فلز، سقف تیرچه، کف سنگ، نما سنگ و سیمان، دارای یک خواب، سیستم سرمایش کولر آبی و گرمایش موتورخانه مرکزی، دارای انشعاب آب، برق و گاز مستقل با قدمتی حدود ۱۷ سال می باشد که با عنایت به موارد بالا مبلغ برآورد (پایه) طبق گزارش کارشناسی ۴/۴۱۴/۸۵۰/۰۰۰ ریال (چهار میلیارد و چهارصد و چهارده میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال) می باشد.

متقاضیان می توانند در ساعات اداری از تاریخ درج آگهی به مدت ۱۰ روز از محل موضوع قرارداد بازدید نمایند.

واریز مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال به حساب شماره ۲۹۳۷۰۳۹۱۴۲ نزد بانک تجارت شعبه دانشگاه دامغان و یا تهیه ضمانتنامه بانکی به مبلغ مذکور به عنوان سپرده شرکت در مزایده الزامی است.

شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد ایجاد حق برای شرکت کننده و ایجاد تکلیف و یا سلب اختیار برای دانشگاه نمی کند و دانشگاه مجاز است با عنایت به صرفه و صلاح دانشگاه هر یک از پیشنهادها را قبول یا رد نماید.

همچنین متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت فرم های شرکت به لینک زیر مراجعه و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تماس ۳۵۲۲۰۰۹۶-۰۲۳ تماس حاصل نمایند.

 –

قرارداد مزایده فروش دفتر مرکزی تهران

سند دفتر مرکزی تهران