آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها در دانشگاه دامغان برگزار گردید

آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها در دانشگاه دامغان

آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها در دانشگاه دامغان برگزار گردید

آزمون سراسری ورود به دانشگاه ها در روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۵ و ۱۶ تیرماه ۹۶ در حوزه امتحانی دانشگاه دامغان برگزار گردید.
آزمون کنکور سراسری در رشته های علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در نوبت صبح و آزمون رشته هنر در نوبت عصر روز پنجشنبه ۱۵ تیرماه ۹۶ و آزمون گروه علوم تجربی در نوبت صبح جمعه و آزمون گروه زبان های خارجه در نوبت عصر جمعه ۱۶ تیرماه برگزار شد.

در حوزه امتحانی دامغان ۱۲۷۱ داوطلب به تفکیک ۱۸۶ نفر در رشته علوم ریاضی و فنی، ۲۸۱ نفر در رشته علوم انسانی، ۵۷۲ نفر در رشته علوم تجربی، ۱۳۰ نفر در رشته هنر و ۱۰۲ نفر در رشته زبان های خارجه شرکت کردند.